Mieliśmy okazję zająć się renowacją starego budynku mieszkalnego, położonego blisko centrum Prabut. Cieszy nas ogromnie efekt naszych prac i słowa podziwu mieszkańców miasta przekazywane właścicielom budynku.  Budynek ten w jakiś sposób stał się jakiegoś rodzaju wizytówką miasta, zdarza się , że przewodnicy przyprowadzają tam wycieczki, aby pokazać efekt renowacji budynku. Jest to troszkę zabawne, a zarazem bardzo miłe dla właścicieli jak i dla nas – wykonawców.

Budynek był dość mocno zniszczony. Posiadał wiele zabrudzeń. Na pierwszy rzut oka, pęknięcia, które występowały w kilku miejscach były dość przerażające.

Aby doprowadzić budynek do aktualne stanu musieliśmy wykonać kilka czynności (więcej szczegółów tutaj). Najpierw dokładnie oczyścić cegły w taki sposób aby nie niszczyć lica cegieł. Chodzi w tym o to, aby mur po renowacji  nie był jeszcze bardziej podatny na wchłanianie zabrudzeń np. atmosferycznych, niż przed renowacją. Oczywiście nad naszymi działaniami pieczę trzymał Miejski Konserwator Zabytków, który potwierdzał zasadność wykonywanych przez nas etapów.

Następnie usunięte zostały wszystkie stare spoiny. Międzyczasie część ekipy zajmowała się naprawą większych ubytków ceglanych, inni natomiast naprawą drobnych ubytków. Wszystkie większe szczeliny powinny być uzupełnione, aby woda nie wpływała do nich i podczas mrozu nie rozsadzała cegieł od wewnątrz.

Bardzo ważnym etapem w tej renowacji było naprawienie spękań. Tym najtrudniejszym zadaniem zajął się osobiście właściciel firmy Szymon Sznajderowski, który posiada potrzebną wiedzę, zmysł  i doświadczenie, aby sprostać takim wyzwaniom.

Budynek otrzymał jasną spoinę, która nieopisanie podkreśla urok czerwonych cegieł.

Na końcu wykonana został hydrofobizacja, czyli bariera dla wnikania wszelkich zabrudzeń. Zasadność tej części konserwacji, jest taka, iż nawet  jeśli po czasie budynek się zabrudzi, osady nie wnikają wgłąb cegieł tylko kumulują się na zewnątrz i aby je usunąć wystarczy umyć elewację wodą pod ciśnieniem.